Om dette kurset

I henhold til Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne forskriften har eksistert i lengre tid, men har i senere tid komt mer i fokus ettersom erfaringer har vist at arbeidsgivere ikke har prioritert HMS arbeidet på en tilstrekkelig måte.

Dette kurset tar sikte på å gjennomføre en slik opplæring. I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre internkontroll forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS arbeidet.

På et hvilket som helst tidspunkt kan du gjennomføre kurset, ved å svare på kontrollspørsmålene nederst på hvert avsnitt. som vil belønnes med diplom: ”Bestått HMS- kurs for øverste ledere”. Kurset vil gi deg nødvendig opplæring og tips til hvordan du kan gjennomføre HMS arbeidet i din bedrift.

En deltaker bruker i gjennomsnitt  45-60 minutter på å fullføre kurset i sin helhet. 

Hva du vil lære

Her er en liten liste over hva du vil lære dersom du fullfører dette kurset

 • Arbeidsgivers plikter i henhold til arbeidsmiljøloven

 • Virkemidler og krav i HMS arbeidet

 • Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

 • Tvister, tilsynsorganer og Straff

Kursinnhold

 • 1

  Kort om arbeidsmiljøloven

  • Kort om arbeidsmiljøloven

 • 2

  Kap 1: Lovens formål og arbeidsgivers plikter

  • Lovens formål og arbeidsgivers plikter

  • Kontroll spørsmål

 • 3

  Kap 2: Virkemidler og krav i HMS arbeidet

  • Virkemidler og krav i HMS arbeidet

  • Kontrollspørsmål

 • 4

  Kap 3: Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

  • Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

  • Kontrollspørsmål

 • 5

  Kap 4: Tvister, tilsynsorganer og Straff

  • Tvister, tilsynsorganer og Straff

  • Kontrollspørsmål