Om dette kurset

I henhold til Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne forskriften har eksistert i lengre tid, men har i senere tid komt mer i fokus ettersom erfaringer har vist at arbeidsgivere ikke har prioritert HMS arbeidet på en tilstrekkelig måte.

Dette kurset tar sikte på å gjennomføre en slik opplæring. I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre internkontroll forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS arbeidet.

På et hvilket som helst tidspunkt kan du gjennomføre kurset, ved å svare på kontrollspørsmålene nederst på hvert avsnitt. som vil belønnes med diplom: ”Bestått HMS- kurs for øverste ledere”. Kurset vil gi deg nødvendig opplæring og tips til hvordan du kan gjennomføre HMS arbeidet i din bedrift.

En deltaker bruker i gjennomsnitt  45-60 minutter på å fullføre kurset i sin helhet. 

Hva du vil lære

Her er en liten liste over hva du vil lære dersom du fullfører dette kurset

 • Arbeidsgivers plikter i henhold til arbeidsmiljøloven

 • Virkemidler og krav i HMS arbeidet

 • Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

 • Tvister, tilsynsorganer og Straff

Kursinnhold

  1. Kort om arbeidsmiljøloven

  1. Lovens formål og arbeidsgivers plikter

  2. Kontroll spørsmål

  1. Virkemidler og krav i HMS arbeidet

  2. Kontrollspørsmål

  1. Krav til arbeidstid, ansettelsesforhold og vern mot diskriminering

  2. Kontrollspørsmål

  1. Tvister, tilsynsorganer og Straff

  2. Kontrollspørsmål

About this course

 • 1.990,00 kr
 • 9 leksjoner
 • 0 timer med videoinnhold